Usikker på når siste husleie skal betales

Publisert: 08.05.2018

Vi betalte 11500 kr i forskudd da vi skulle leie ny bolig, vi betalte dette i juli 2016 og flyttet inn 1. September 2016. Nå sendte jeg oppsigelse den 01.05.2018 og Megleren spurte om vi ønsket utflytting 31.07.18 eller 31.08.18, jeg sa vi ønsket det 31.07.18, spørsmålet er om vi skal betale husleie ? Husleien skal som regel betales den første hver måned, men hvordan fungerer det med tanke på forskudd betalingen som vi gjorde?

Svar:

I husleieforhold er det ikke vanlig å operere med såkalt forskuddsbetaling. Derimot er det vanlig å avtale depositum som sikkerhet for eventuelle krav som måtte oppstå i anledning leieforholdet. Dersom det er tilfellet, vil dere fortsatt være forpliktet til å betale husleie ut oppsigelsestiden. Deretter vil dere få det innbetalte forskuddsbeløpet tilbake etter utflytting.

Del denne artikkelen: