Uføretrygd og midlertidig oppholdstillatelse

Publisert: 30.09.2019

Jeg har midlertidig oppholdstillatelse i siste 8 år, og har fått 3 år AAP. Har jeg rett å få uføretrygd?

Svar:

Det er en rekke vilkår som må være til stede for å oppfylle vilkårene for uføretrygd, og det skal mye til for å oppfylle disse. Du kan lese mer om dette ved å bruke følgende lenke: https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Uforetrygd.

For å få innvilget uføretrygd, må du fremsette et krav hos NAV. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for veiledning rundt dette.

Med vennlig hilsen, advokat Kristin Sannes Hansen

Del denne artikkelen: