Uføretrygd og leieinntekter

Publisert: 30.10.2019

Jeg ble 100 % uføretrygdet i januar i år og mottar uføretrygd fra NAV. Jeg bor i enebolig sammen med min ektefelle. I tillegg eier jeg en leilighet som jeg har på særeie et stykke unna her jeg bor som jeg benytter til utleie og får utleieinntekter fra den. Jeg skatter av leiligheten som blir ført opp i selvangivelsen. Hvordan er reglene vedrørende utleieinntekter og utbetalinger fra Nav?

Svar:

Utleieinntekter er i utgangspunktet kapitalinntekt, og vil ikke påvirke din uføretrygd når utleievirksomheten skjer i det begrensede omfanget du beskriver. Det er først og fremst pensjonsgivende inntekt som kan medføre redusert uføretrygd.

Med vennlig hilsen, advokat Kristin Sannes Hansen

Del denne artikkelen: