Uenighet om eierskap av sjøgrunn

Publisert: 10.04.2018

Jeg har en brygge til lettbåt som ligger inntil en hyttetomt ved sjøen. Hytta vår ligger bak denne. Ny eier hevder han eier sjøgrunn der mine påler er slått ned. Men hytten grenser ikke direkte til vannet, det er ca 2-3 meter mellom fjæra og hytta. Grunnen i mellom er det grunneier som eier. Er det slik at han hevde rett i sjøgrunn da? Ikke er det tinglyst noe om rett til sjøgrunn eller mårbakke.

Svar:

Gjennom rettspraksis er den generelle eiendomsgrensen i sjøen blitt fastslått slik at eiendomsretten i utgangspunktet strekker seg til den såkalte marbakken. Dette er området i sjøen hvor bunnen får en sterk skråning. Dersom det ikke eksisterer noen marbakke, vil grensen bli trukket på to meters dyp som måles middels lav vannstand.

Disse reglene bygger ikke på noen konkrete lovbestemmelser, men er i stedet som tidligere nevnt fastlagt gjennom etablert rettspraksis. Det kan derfor hende at din nabo har eiendomsrett til sjøgrunnen hvor din brygge er etablert, selv om det ikke er tinglyst noen slike eier- eller bruksrettigheter. Dette gjelder selvsagt med forbehold om at naboens hyttetomt faktisk har grense ned mot sjøen.

Del denne artikkelen: