Uenig om innhold i ektepakt

Publisert: 02.12.2019

I forbindelse med at min far har bedt om skilsmisse fra sin kone gjennom 33 år, skrev han en gang på 1980-tallet et særeie på huset de kjøpte sammen. I dette særeiet ville han at hun og den nye sønnen skulle overta huset om han frafalt. Det viser seg nå at det står i dette særeiet at hun også skulle få huset hundreprosent ved en skilsmisse. Min far mener at han mente deling 50/50 ved skilsmisse. Er dette god advokatskikk (advokat er venn av henne). Hvordan få oppløst særeie til vanlig 50/50 ?

Svar:

Utgangspunktet er at en ektepakt, som i dette tilfellet inneholder bestemmelser om særeie, skal legges til grunn på skiftet mellom ektefellene.

En ektepakt kan imidlertid jf. ekteskapsloven § 46 helt eller delvis settes ut av kraft hvis den vil virke urimelig overfor en av partene.​ Alternativt kan retten bestemme at ektefellen som blir urimelig dårlig stilt, blir tilkjent et beløp fra den andre ektefellen.

En ektepakt kan også på andre grunnlag finnes ugyldig, herunder etter rene avtalerettslige ugyldighetsregler.

Dette er vurderinger som kan være kompliserte, og jeg vil anbefale å ta kontakt med en advokat for å få bistand til å vurdere din fars muligheter i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: