Tvangssalg av feriested

Publisert: 19.05.2016
Emneord: ,

Kan man tvangselge et feriested når fire sier ja og fire sier nei?

Svar:

Stedet er da eid i et sameie. Dersom noen ikke vil eie det lenger kan man kreve det solgt. Imidlertid vil de andre eierne ha en forkjøpsrett til andelen som blir solgt. Blir man ikke enige, eller dersom man ikke har økonomi til å kjøpe ut andelen til den/de som vil selge, kan de kreve eiendommen solgt, jfr sameielovens § 15. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-6?q=sameieloven#KAPITTEL_7

Med vennlig hilsen

Advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: