Tvangssalg av eiendom

Publisert: 14.02.2018

Jeg har mottatt siste varsel før tvangssalg av eiendom. Kommunen har erkjent feil og stoppet saken da jeg ikke skylder dem penger. Brevet fra kommunen kom 4 uker etter min innbetaling og viser en kommune uten kvalitetssikringssystemer. Kan kommunen begjære tvangssalg av eiendom i slike saker? (Eiendomsverdi ca 4-5 mil) Har kommunen panterett? Jeg har ingen slik dokumentasjon. I varslet er et inkassoselskap trukket inn, kan dette gjøres i et varsel før tvangssalg?

Svar:

Dette vil bero på hva kravet opprinnelig gjelder. Kommunen vil midlertid ha legalpant for krav som relaterer seg til manglende betaling av eiendomsskatt, avgiftsgebyr, feieravgift og årsgebyr for vann- og avgift. Dette følger av bestemmelsen i panteloven § 6-1. I prinsippet er det heller ingenting i veien for å engasjere et inkassoselskap også før det blir utarbeidet varsel om tvangssalg.

Del denne artikkelen: