Tvangsoppløsning av hyttesameie

Publisert: 31.01.2020

Jeg har et spørsmål ang tvangsoppløsning av sameiet med en hytte i fokus. Den ene parten vil beholde hytten, noe den andre parten sier seg enig i. Problemet er at parten som vil beholde hytten nekter den andre parten å hente ut sine personlige eiendeler, og dermed kommer med trussel om tvangsoppløsning hvis noe av inventaret blir hentet av denne parten. Kan parten som truer om dette når den andre parten ikke vil ha hytten, men kun sine personlige eiendeler?

Svar:

Sameieloven § 15 første ledd fastsetter, som en hovedregel, at hver av sameierne har en ubetinget rett til å kreve oppløsning av sameiet. Forutsetningen er at de andre sameierne er varslet med en rimelig frist. Dersom du da svarer at du er enig i en oppløsning av sameie, er det selvsagt ikke noe behov for å benytte reglene om tvangsoppløsning.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: