Trygderettigheter ved utenlandsopphold

Publisert: 12.10.2015

Hvis man flytter til Dubai hvor det er nullbeskatting og lønnen er lagt opp til at det ikke skal trekkes skatt av dette, hvordan blir det med beskatting til Norge? Hvis man melder utflytting til utlandet så må man beskatte av inntekt I tre fulle år til Norge? Og hva skjer med trygdegoder? Jeg har bodd i Norge frem til fylte 25 år. Hvordan funker ett års regelen? Er medeier i en hytte (33 prosent), ellers ingen inntekt eller bolig i Norge. Adresse og jobb har jeg i utlandet.

Svar:

Det er det faktiske forhold som er avgjørende, ikke kun at en melder flytting til utlandet. Dessuten må en ikke oppholde seg i Norge utover 61 dager pr. ligningsår. Hvis du verken er bosatt i Norge eller betaler skatt og trygdeavgift i Norge, så har du ingen sosiale rettigheter.

Du må snakke med ditt forsikringsselskap og tegne nødvendige forsikringsordninger og søke om medlemsskap i Folketrygden, som du selvfølgelig må betale for.

Med vennlig hilsen

advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: