Trygderettigheter i Norge når man flytter til Danmark

Publisert: 18.10.2017

Min mor 71 år, som ble enke ifjor, har en leilighet på Hamar og ett sommerhus i Danmark. Hun vurderer å selge leiligheten og flytte til sommerhuset i Danmark. Det hun lurer på er om hva slags rettigheter hun har i forhold til pensjonsutbetaling, skatt og hvem hun skal skatte til.

Et annet spørsmål er hvis hun skulle bli syk og ønsker å komme hjem til Norge for behandling/ sykehjem. Har hun da samme rettigheter som nå? Og burde hun ha en adresse her i Norge hvis hun flytter til Danmark?

Svar:

Jeg vil først bemerke at dette er relativt komplekse spørsmål som din mor bør drøfte nærmere i samråd med både NAV og Skatteetaten for å få utdypende informasjon. Nedenfor følger imidlertid en nærmere orientering om hovedreglene på dette området.

Ettersom Danmark er et EU/EØS-land, vil din mor beholde pensjonsutbetalingene dersom hun eventuelt flytter dit. Reglene er også slik at man mottar rett til dekning av helsetjenester ved flytting til et annet nordisk land.

Når det gjelder skatt og betaling av skatt, er det slik at pensjonsutbetalingen vil bli beskattet både i Norge og i Danmark. Din mor vil få fradrag for den skatten som hun har betalt i Norge, men fradraget er begrenset til den danske skatten på den norske pensjonen. For beskatning av fast eiendom i Norge, vil hun være skattepliktig for eiendommen i Danmark. Videre skal både eiendomsverdien og eventuelle inntekter på eiendommen fastsettes etter danske regler. Dette gjelder uavhengig av hvordan eiendommen beskattes i Norge.

Dersom din mor ønsker å flytte tilbake til Norge og i tillegg har mistet sitt medlemskap i folketrygden, vil hun som norsk statsborger få tilbake medlemskapet så snart hun flytter tilbake til Norge. Som en konsekvens vil hun også ha rett til blant annet helsetjenester etter at flyttingen og tilbakemeldingen i folketrygden er registrert. Det er imidlertid viktig å være klar over at en del rettigheter i folketrygden forutsetter at man har vært sammenhengende medlem i lang tid før man får rett til ytelsen. Dette vil f. eks gjelde rett til plass på offentlig sykehjem. Med tanke på din mors alder, vil jeg imidlertid anta at hun har vært sammenhengende medlem lenge nok til å tilfredsstille disse vilkårene.

Dersom din mor planlegger å bli bosatt i Danmark i mer enn 12 måneder, vil hun bli ansett som permanent bosatt i utlandet. Det samme gjelder dersom hun i to eller flere kalenderår planlegger å bo mer enn seks måneder hvert år i Danmark. Dette betyr samtidig at man må oppholde seg i minimum seks måneder hvert år i Norge for å ikke miste medlemskapet i Folketrygden. Dersom din mor ønsker å bo halve året på Hamar og halve året i Danmark, vil hun følgelig fortsatt ha rett til alle offentlige ytelser i Norge.

Del denne artikkelen: