Trukket for mye av feriepenger

Publisert: 21.06.2019

Jeg har 1 arbeidsplass hvor jeg har avtale på en ca 20 %-stilling, to dager annenhver uke. Deretter plukker jeg opp så mange ekstravakter jeg kan slik at jeg likevel arbeider rundt 100 %. Alle feriepengene utbetales i juni. Jeg blir trukket i feriepenger for den "femte" ferieuka. Grunnlaget for trekket er alle timene jeg har jobbet året i forveien, og ikke i forhold til 20 %-stilling. Jeg blir trukket 7000 av 42000, og får kun utbetalt lønn fra fast vakt, 1 dag, den uken jeg blir trukket i ferie.

Svar:

Det som kan trekkes fra din lønn er det du faktisk ikke jobber, men som det er avtalt du skal jobbe.

Jeg kan dermed ikke se noen god grunn til at arbeidsgiver skal trekke deg beregnet ut fra hva du jobbet i fjor. Trekket skal normalt gjøres ut fra hvilke fast avtalte vakter du ikke skal jobbe grunnet ferie.

Med vennlig hilsen, advokat Anders Hansson

Del denne artikkelen: