Tror barnefar betaler for mye bidrag

Publisert: 12.02.2019

Hvor kan min sønn henvende seg? Han har et barn som han aldri har sett, men betaler nå kr. 5000, som blir trukket av NAV. Han har fått avklaringspenger og sykepenger etter flere (4) hjerteinfarkt, og er skyldig ca. kr. 80 000 fra de årene «uten» inntekt, og nedbetaling av gjeld gjennom gjeldssanering. Han er nå gift, 2 barn og inntekt på ca 300 000.

Er det riktig at han skal betale så mye? Mor og barnet bor på en annen kant av landet, og har ingen kontakt.

Svar:

Det er umulig for meg å gi noe konkret svar på de spørsmål du stiller. Størrelsen på barnebidraget vil avhenge av hvilken kontakt far har med barnet samt hvilken inntekt han og barnemor har. NAV har klare regler for hvordan disse beløpene fastsettes.

Dersom han mener beløpet er feil bør han henvende seg til NAV og be om ny vurdering av kravets størrelse.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: