Treningssenter påberoper seg rett til force majeure

Publisert: 29.04.2020

Spørsmål angående påberopelse av force majeure. Treningssenter holdt stengt siden 12. mars, pga Covid-19. Har ikke punkt om force majeure i kontrakt. Påberoper seg likevel rett til å bruke dette. Kan de det ift norsk lov og rett? Har betalt faktura til de i denne tiden, mener jeg har krav på refundering?

Svar:

Force majeure innebærer at det er mer eller mindre umulig å oppfylle en kontrakt på grunn av uforutsette begivenheter utenfor en parts kontroll. Det kan dreie seg om menneskeskapte begivenheter som streik, transportforbud, opprør, statskupp og krig eller naturgitte forhold som jordskjelv, flom, orkaner, og altså epidemier. Når det gjelder treningssentre er de pålagt å stenge. Mange sentre tilbyr for eksempel å følge økter over live-sendinger el. slik at et visst tilbud opprettholdes. Det vil være avtalen mellom kunde og treningssenter som vil avgjøre dette. Hvis selskapet har tatt forbehold om refusjon ved force majeure-situasjoner som dette er, vil de kunne kreve betaling som vanlig. Det avgjøres ved en konkret vurdering av avtalen og de vilkårene som ligger i den.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: