Trenger man advokat for å skrive testament?

Publisert: 08.10.2019
Emneord: ,

Når man ønsker å skrive et testamentet, MÅ man da benytte advokat? Altså til å skrive selve testamentet? Eller kan man skrive testamentet selv? Og dersom man gjør det, må det leveres til advokat for at det skal være gyldig? Holder det at man har skrevet det, fått 2 vitner til å signere det og gi et eksemplar til hver av arvingene?

Svar:

Nei, men må ikke bruke advokat. Så lenge man følger formkravene i arveloven vil testamentet være gyldig.

Det viktigste da er at man tilkjennegir at dette er sitt eget ønske og at to vitner er til stede samtidig som man signerer det. Da vil det være gyldig. Videre må innholdet i testamentet være i henhold til arvelovens regler, f.eks om pliktdelsarv og ektefellearv. Hvis det ikke er det kan man oppleve at testamentet bare blir delvis gyldig pga innholdet.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: