Trekke seg fra ulovlig husleiekontrakt

Publisert: 07.08.2019

Jeg og 3 kompiser har tenkt til å flytte sammen, leie en leilighet i Oslo. Så var 3 av oss på møte med utleier på mandag, der vi signerte en kontrakt. Den kontrakten fikk vi deretter vite av foreldre at var på grensen til ugyldig/ulovlig. Dermed har siste man valgt å ikke signere kontrakten. Er den da bindende for resten av oss, når det står fire navn i kontrakten? (p.s. vi har betalt første månedsleie allerede, har vi krav på å få det tilbake?)

Svar:

Utgangspunktet i kontraktrett er at inngåtte avtaler er bindende mellom partene, de som har signert kontrakten. Leie av leilighet reguleres av Husleieloven, og det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende regler som er i strid med lovens bestemmelser. Dere skriver at kontrakten "var på grensen til ugyldig/ulovlig". Vi har ikke forutsetning for å kunne vurdere om avtalen er såpass "ulovlig" at den må ansees som bortfalt i sin helhet, eller om de enkelte bestemmelser i kontrakten må modifiseres ved at man ser bort fra enkelte punkter i kontrakten og legger husleielovens regler til grunn. For en konkret vurdering av kontrakten kan dere kontakte Advokatvakten i Oslo som tilbyr 30 minutter gratis advokatkonsultasjon (oppstart 22. august etter sommerferien), eventuelt en advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Mathilde Aagaard

Del denne artikkelen: