Trekke fra verdistigning på bolig

Publisert: 10.03.2017

Vi er samboere som skal flytte fra hverandre. Jeg kjøpte bolig i mars 2012 og min samboer flyttet inn med 50 % eierandel i november 2014 til en pris av 50 % av kjøpesum i 2012. Det ble ikke foretatt takst/verdivurdering på dette tidspkt., men en "tilbakeregning" gjort av megler tilsier at "riktig" verdi var ca 10 % høyere enn opprinnelig kjøpesum. Vi har innhentet verdivurdering fra 4 meglere og benytter snittet av disse. Kan verdistigning i perioden 2012-2014 trekkes fra her?

Svar:

Din fremstilling leder til en oppfatning av at dere har avtalt å være sameiere med en lik andel hver, og at dette er det betalt en omforenet sum for. Så da vil det være en tung bevisbyrde å legge noe annet enn likedeling til grunn.

Med vennlig hilsen

Advokat Else Marie Bernt Håkonsen

Del denne artikkelen: