Trekk i ytelse fra arbeidsgiver

Publisert: 14.04.2020
Emneord: ,

Er 100 % uføretrygdet. Mottar en ytelse fra tydeligere arbeidsgiver, banken utbetaler den og den er fast til pensjonsalder. Men jeg ønsker å jobbe litt ca. Mellom 50-100 000 årlig. Da fikk jeg beskjed fra dem hvis jeg gjør det da kutter de tilsvarende jeg jobbet fra uførepensjon og jeg får ikke tilbake til 100 % å motta ytelsen igjen hvis jeg trekker meg fra å jobbe. De forklarer det er fordi jeg har uførepensjon etter gamle regler. Har de lov å gjøre dette? Skulle ikke det blitt som i NAV?

Svar:

Uførepensjonen følger uføregraden. Hvis du kan arbeide, så kan det tyde på at du enten har full arbeidsevne eller delvis arbeidsevne. Hva som skal skje i ditt tilfelle, vil avhenge av forsikringsvilkårene for din arbeidsgivers forsikring for deg. Uansett vil du ha krav på uførepensjon hvis det viser seg at du ikke lenger er i stand til å arbeide igjen. Men det avhenger av om pensjonsforsikringen din trer i kraft igjen, om du begynner å arbeide, slik at du har dekning under forsikringen om du på nytt skulle bli fullt ufør. Dette kan det være uoversiktlig å redegjøre for uten å se forsikringsvilkårene og vite mer detaljer om ditt individuelle forhold og din situasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: