Trekk i feriepenger fra arbeidsgiver

Publisert: 21.02.2020

Jeg har sagt opp i januar 2020. Den 13. januar var min fridag, men den 12. januar kveld, sendte arbeidsgiver en ny vaktlisten. De endret arbeidsplan og i vaktlisten viste at jeg måtte jobbe den 13. - 26. januar. Jeg svarte at den 13. var min fridag, og jeg hadde avtale allerede. Jeg fikk spaken pga. jeg ikke stilte på jobb den 13. januar. Nå har jeg ikke fått feriepenger. Arbeidsgiver mener at de kan trekke feriepenger ved noe unntak (trekk tapt omsetning og opplæring ny ansatt). Er det lov å gjøre det?

Svar:

Dette har arbeidsgiver ikke anledning til uten avtale med deg, eller dom som er rettskraftig. Arbeidsmiljøloven §14-15 (2) e). Forholdet kan rapporteres til Arbeidstilsynet. Du har krav på lønn i hele din oppsigelsestid, samt opptjente feriepenger som skal utbetales din siste lønningsdag. Ferieloven §11 (3). Forholdet kan rapporteres til Arbeidstilsynet. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/Slik-kan-du-varsle-om-kritikkverdige-forhold/

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: