Tomt uten veirett

Publisert: 04.04.2016

Vi eier en tomt innerst i en privat blindvei. Veien er et sameie mellom flere andre eiendommer som bruker veien. De nekter imidlertid oss veirett, antagelig grunnet uenigheter med min avdøde farfar. Vår tomt ble fradelt av kommunen uten veirett, gjennom et dispensasjonsvedtak. Kommunen sier de ikke kan gjøre noe i saken.

I tillegg er adkomsten regulert inn over en liten del av nabotomta som vi ikke eier, og som vi heller ikke får tillatelse til å kjøre over. Hvilke muligheter har vi til for å få en veirett gjennom rettssystemet – kan vinne?

Svar:

I utgangspunktet skal det ikke være mulig å få fradelt en eiendom uten at det foreligger en veirett. Dette skal kommunen vurdere når de skal akseptere en fradeling. For det tilfelle man hadde veirett når tomten ble fradelt, men naboene bestrider at slik veirett foreligger i dag, må man få saken vurdert gjennom jordskifteretten.

Jeg har hatt en noe tilsvarende sak for domstolene, hvorav motpartsadvokaten anførte at det foreligger en snever unntaksregel i slike tilfeller for at man i ettertid kan få reparert den eventuelt manglende veiretten. Jeg tør ikke stå ikke for denne vurderingen i skrivende stund, men det kan være verdt å undersøke nærmere om det ikke foreligger noen veirett.

Med vennlig hilsen

Advokat Stig R. Østgaard

Del denne artikkelen: