Tømrer krever ekstra betalt for endringer

Publisert: 18.01.2019

Jeg holder for tiden på med bygging av en arkitekttegnet enebolig og det ble påpekt avvik i bygging for en tid tilbake. Jeg ble nylig konfrontert av tømrer på byggeplassen som argumenterte med at hans løsning var bedre. Hans påstand var at arkitekten sitt tegneprogram forenklet dette og det var fullt mulig for skjønn. Jeg sa da ja til at jeg hørte hans argumenter for deretter å snakke med arkitekt. Arkitekt sa derimot dette var feil. Nå krever tømrer jeg må betale for å få fikset dette.

Svar:

Etter bestemmelsene i bustadoppføringsloven § 42 og § 43 har entreprenøren en viss adgang til å kreve vederlag ved tilleggsarbeid. Dette gjelder for det første i de tilfeller hvor krav om justert vederlag blir fremsatt samtidig med krav om endringsarbeider. Det kan videre kreves justering dersom forbrukeren måtte skjønne at endringsarbeidene ville medføre et krav om vederlagsjustering. Entreprenøren kan også kreve vederlag dersom det tilkommer nødvendige kostnader som følger av forhold på forbrukerens side. De to første endringsgrunnlagene følger av bustadoppføringsloven § 42 (2) litra a og b, mens det tredje grunnlaget følger av § 43.

I dette tilfellet er det vanskelig å se at entreprenøren skal ha rett til tilleggsvederlag etter bestemmelsen i § 42 selv om dette neppe kan utelukkes helt kategorisk. Derimot kan det tenkes at rett til tilleggsvederlag kan følge etter § 43. Det faktum at entreprenøren selv tok initiativ til å fravike arkitektens byggetegninger vil likevel være et vesentlig moment som taler mot rett til tilleggsvederlag. Her vil nemlig entreprenøren være den nærmeste til å bære risikoen for problemene som nå har oppstått i ettertid.

Som et utgangspunkt vil jeg derfor anta at det ikke vil være grunnlag for at entreprenøren kan kreve tilleggsvederlag i dette tilfellet, men dette kan som sagt ikke utelukkes helt. Men for å være helt sikker kan det kanskje være hensiktsmessig at du kontakter en advokat med god kjennskap til byggerett for å få en endelig avklaring på dette spørsmålet.

Del denne artikkelen: