Tinglysing når samboer kjøper seg inn i bolig

Publisert: 06.08.2019

Jeg har blitt samboer og det er meningen at jeg skal kjøpe meg inn i hennes bolig med 50 % da jeg har solgt min bolig. Hennes bolig har en verdi på ca 2,7 mill. Hun har et lån på 560 000,- og jeg har egenkapital på 1,9 mill. Kan vi skrive samboerkontrakt der det står at jeg eier 50 % av boligen, eller må det tinglyses og betale 2,5 % dokumentavgift?

Svar:

Det er ikke noe krav til at man tinglyser kjøpet, men tinglyst hjemmelsovergang gir rettsvern. Et alternativ for samboere kan være at det pantsettes en sikringsobligasjon og urådighetserklæring på eiendommen. Dette gjør at eier ikke kan pantsette eller selge uten samtykke, men gir ikke like godt vern overfor kreditorer som vil ta utlegg i boligen. Det er uansett fornuftig å få hjelp av advokat til å skrive en samboeravtale og få hjelp til å sikre transaksjonen. Hva som passer best for dere vil dere da få nærmere rådgivning om.

Del denne artikkelen: