Tinglyse et skjøte

Publisert: 03.07.2015

Vi er fire søsken som har arvet en hytte. Det vil si at far overførte hytta på oss tre eldste søsken i 2005 - seks år før han døde. To år før han døde i 2011 fikk vi kontakt med en "ny" bror fra København (fars yngste sønn), som vi tre eldste ikke har vist noe om. Dette er ikke noe problem for oss, men nå vil vi ha ham inn som eier og arvtager av hytta sammen med oss. Hvordan skal vi gjøre det på en enklest mulig måte, både i forhold til det å få tinglyst et skjøte, og for at dette skal være en arv, og ikke en gave.

Svar:

Dere må nok overføre fra dere tre til "den nye" broren. Det vil da gjøres via et skjøte og det må betales dokumentavgift, 2,5% av summen (av 1/4). Det må settes en verdi i forhold til dokumentavgiften, men det trenger ikke å være noen kjøpesum dere i mellom.

Med vennlig hilsen

advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: