Tilkallingsvikar jobber faste tider

Publisert: 06.04.2020
Emneord: , ,

Jeg ble ansatt som tilkallingsvikar, men jobber hver dag fra 8-16 uten å ha blitt opplevd som tilkalt. Hvilke fordeler gir denne form for kontrakter arbeidsgiver, og hva er forskjellen på dette og ordinær vikar ifølge loven?

Svar:

Dette er en ordning som må vurderes opp mot lovligheten. I utgangspunktet skal alle gis fast ansettelse. Se forøvrig her: https://www.idunn.no/arbeid/2015/02/arbeidsrettslige_betraktninger_om_tilkallingshjelper

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: