Tilbakebetaling av trygd

Publisert: 25.08.2014

En kamerat fikke en alvorlig hodeskade i juli 2014. Han hadde en alvorlig hjertelidelse i 2013, og ble deretter sykemeldt til februar i år, men han var i full jobb før årskifte. Han rapporterte ikke at han var i jobb og har mottatt lønn og sykepenger i januar og februar 2014. Han fikk store hodeskader i juli 2014, men ikke sykepenger pga 26 ukers fristen. Hans årsinntekt blir redusert med over 100 000, noe som vil få konsekvenser for hans trygd. Han er nå redd for konsekvensene av å ikke ha rapportert. Kan dere hjelpe han med råd.

Svar:

Jeg synes han bør ta kontakt med NAV, enten ved å ringe sin saksbehandler, eller skriver et brev hvor han forklarer situasjonen. Dersom NAV ikke forstår at han uforskyldt er havnet i denne situasjonen og fatter et urimelig vedtak, må han få hjelp til å klage.

Med vennlig hilsen

advokat Olav Gunnheim

Del denne artikkelen: