Tidsmessig begrenset vikariat

Publisert: 05.09.2019

Har nå (siden 1.april 2018) jobbet i ett vikariat som regionsjef. Det jeg stusser litt på, er at det ikke står noe konkret om hvem jeg vikarierer for. Har jeg noe å komme med her? Har fått forlenget mitt vikariat fra og med juli 2019 t.o.m juli 2020.

Svar:

Du er ansatt i en midlertidig stilling uansett om du erstatter noen eller ikke, så lenge din stilling er tidsbegrenset. Reglene for midlertidige stillinger regulerer arbeidsforholdet ditt.

Det ser ikke ut til at det er lovlig å begrense stillingen din tidsmessig. Du har da krav på dom for at du har fast stilling evt. kreve erstatning.

§ 14-11.Virkninger av brudd på reglene om fast og midlertidig ansettelse​
(1) Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i §§ 14-9 eller 14-10, skal retten etter påstand fra arbeidstaker avsi dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at arbeidsforholdet fortsetter,​ i samsvar med § 14-9 første ledd. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter en avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. Ved brudd på bestemmelsen om kvote i § 14-9 andre ledd bokstav f, kan retten avsi dom etter første punktum når særlige grunner tilsier det.
(2) Ved brudd på bestemmelsene i §§ 14-9 eller 14-10 kan arbeidstakeren kreve erstatning. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 15-12 andre ledd

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: