Tidligere arbeidsgiver betaler ikke ut feriepenger

Publisert: 13.06.2019

Min tidligere arbeidsiver betaler ikke ut opptjente feriepenger for 2018, selv om de har sendt meg A-melding som dokumenterer hva jeg har krav på her. Arbeidsgiver svarer ikke på mine henvendelser ang dette. Hva har jeg krav på og hva bør jeg gjøre ?

Svar:

I ditt tilfelle har du krav på å få utbetalt dine feriepenger straks når du fremsetter krav om det. Du må altså sende skriftlig krav (post eller e-post) om å få dine feriepenger utbetalt. Hvis du fortsatt ikke får dine feriepenger, kan du gå til advokat som kan sende konkursvarsel til din tidligere arbeidsgiver. Da pleier pengene å komme.

Du hadde krav på å få feriepengene utbetalt siste lønningsdag før din fratreden, eventuelt ved et senere avsluttende lønnsoppgjør om det ikke lot seg gjøre å beregne disse ved siste lønningsdag før din fratreden.

Det er vanligvis et ønske fra den ansatte at feriepenger ikke utbetales før neste årsskifte etter fratreden er passert, siden feriepenger som utbetales i feriepengeåret ikke er trekkpliktige, og de således utbetales uten skattetrekk. Det er da vanlig at de utbetales samtidig med bedriftens lønnsutbetalinger i januar i året etter fratreden.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: