Testamente og eiendom i flere land

Publisert: 23.03.2020

Vi er et ektepar som har 2 voksne barn. Vi har et felles hus i Norge og ett i Spania. Huset i Spania tilfaller den andre hvis en av oss faller bort, lovfestet i eget spansk testamente. Vi lurer på om vi må skrive testamente i Norge også, for å sikre at gjenværende ektefelle har råd til å bo i vår bolig i Norge. Det springende punktet blir om verdien av huset i Spania skal regnes inn i boet som skal fordeles ved en ektefelles bortgang. I så fall vil formuen bli så stor at det blir vanskelig.

Svar:

Hvis deres to voksne barn er felles barn så har gjenlevende en lovfestet rett til å bli sittende i uskiftet bo. Det vi si at det ikke skal gjøres noen arvefordeling før begge har gått bort.

Hvis det er snakk om at dere har særkullsbarn, så skal barnet til førstavdøde ha arv av alt hva vedkommende etterlater seg, også hytta i Spania. Et testament kan bare delvis rette opp dette, da 2/3 er pliktdelsarv til barna, men man kan begrense dette til kr 1 million (per i dag, endres til 15G=ca 1,5 mill når ny arvelov kommer)

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: