Testament og arv til syv barn

Publisert: 21.02.2018

Min mann og jeg har felleseie ( har vi det når vi har vært gift i 30år uten at noe er skrevet? ) i en stor bolig. Min mann har ett barn og jeg har seks. Kan vi skrive et testament der alle syv arver likt når vi begge ønsker det, eller må hans ene forfordeles ? Hva kan i tilfelle jeg gjøre for å tilgodese mine barn mest mulig ? Vi har lagt ned like mye her, og investerer/ pusser opp/ betaler alle utgifter av felles konto. Hva bør stå i et testament i vårt tilfelle ?

Svar:

Det vil nok være mulig å utarbeide et felles testament som regulerer hvordan fordelingen skal være etter at lengstlevende av dere har gått bort. Dette forutsetter nok likevel at deres respektive barn samtykker til at lengstlevende kan sitte i uskiftet bo. Dersom dere får innhentet et slikt samtykke, vil dere kunne skrive et testament som innebærer at hele formuen blir delt på de syv barna etter lengstlevendes bortgang. Eventuelt kan testamentet inneholde et punkt om at dine seks barn deler din halvpart av nettoformuen, og at barnet til din mann skal overta hans halvpart alene.

Del denne artikkelen: