Tenåringsdatter vil flytte til far

Publisert: 11.03.2019

Jeg er en far til en jente som fyller snart 15 år. Nå har hun fast bosted hos sin mor. Men etter de har fått en stor konflikt, så har min datter nektet hjem til mor, hun har nå bodd hos meg i snart 6 uker og nekter enda hjem. Hun vil flytte til meg. Barnevernet er i bildet, men de jobber seint. Hvilke rettighet har hun på å velge bosted?

Svar:

Barn skal bli hørt fra de er 7 år. Det skal i økende grad legges vekt på deres meninger sett hen til alder og utvikling.

Når barn nærmer seg 15 år så vil deres meninger langt på vei måtte respekteres. Det skal helt spesielle forhold til før man kommer frem til en annen ordningen en hva et snart 15 år gammel barn selv ønsker.

Det er uansett viktig å understreke at det er barnets beste som er den overordnede rettesnor i denne type saker og slik at det kan tenkes situasjoner der det ikke vil være til barnets beste å bli møtt på egne ønsker selv om det er snakk om et stort barn. Formelt sett er det ingen konkrete rettigheter som utvides selv om man er fylt 15 år. Etter barnevernloven er det annerledes i den forstand at barn som er fylt 15 år får selvstendige partsrettigheter. Det er ingen tilsvarende bestemmelse i barneloven.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: