Sykepenger som vikar

Publisert: 22.08.2016

Jeg er "vikar". Jobber i teorien nesten som 80 %-stilling, men har kun vikarkontrakt fordi de kan ikke love hvor mye jobb det blir.

Jeg har jobbet over 8 uker , og det jeg lurer på er om at dersom jeg tar sykedag ved bruk av egenmelding i 3 dager for eksempel, har jeg da rett på full betaling for disse 3 dagene? Selv om jeg kun har vikar kontrakt?

Eventuelt, dersom det er helg, får jeg helgetillegg? Eller kun vanlige timer oppført på egenmelding/sykepenger ? 

Svar:

I utgangspunktet reguleres dette av arbeidsavtalen din som ikke kan fravike lovens krav, men som kan gi deg en gunstigere løsning enn den som følger av loven. Hvis det ikke er inngått noen gunstigere avtale enn loven, er det dette som gjelder: Du har krav på sykepenger (som betales av arbeidsgiver) i egenmeldingsperioden.

Når du er vikar, så stiller det krav til at det var avtalt at du skulle arbeide de aktuelle dagene, og du må ha arbeidet for arbeidsgiver i minst 4 uker. Sykepengene utgjør et gjennomsnitt av din inntekt. I et arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter skal et lengre og mer representativt tidsrom enn fire uker legges til grunn. Du har altså ikke krav på tillegg.

Men hvis du ellers har mye tillegg, vil dette kunne innvirke på din gjennomsnittlige lønn som skal utgjøre dine sykepenger. Det må tillegges at om du tar sykedag, som du skriver uten å være syk, så vil du ikke ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver, og du kan også risikere avskjed på dagen.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: