Sykepenger som selvstendig næringsdrivende

Publisert: 07.10.2019

Jeg har lest idag at hvis man har registrert selvstendig næringsdrivende og blitt sykemeldt, har man rett å få 80 % fra inntekt fra 1.10.19, så hvis man tjener 1 million i år, får 800 000 sykepenger? Eller det er noen grense på sykepenger?

Svar:

Det stemmer at man som selvstendig næringsdrivende i dag får sykepenger beregnet etter 80 % av sykepengegrunnlaget ditt (inntekten som sykepengene beregnes ut fra). Sykepengegrunnlaget for selvstendig næringsdrivende er imidlertid begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet (G). Dette innebærer at selv om du har en pensjonsgivende inntekt på kroner 1 000 000, vil du per i dag som selvstendig næringsdrivende kun få utbetalt sykepenger beregnet ut i fra 80 % av 6 ganger grunnbeløpet (G). Dette utgjør per i dag om lag kroner 480 000.

Del denne artikkelen: