Sykepenger når man er nyansatt

Publisert: 21.06.2018

En utenlandsk arbeidstaker som er ansatt i enkeltpersonforetak er blitt syk etter 13 dager i arbeid. Har ikke jobbet før i Norge. Har han da kan krav på sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV ettersom at han ikke har vært i ansatt i mindre en fire uker?

Svar:

For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker (opptjeningstid). Dersom arbeidstakeren oppfyller kravet til opptjeningstid på 4 uker for eksempel hos annen arbeidsgiver, så vil han ha krav på sykepenger fra trygden, jf ftrl § 8-17 1. ledd b),

"Trygden yter sykepenger
b) når arbeidstakeren har rett til sykepenger i de første 16 kalenderdagene av sykefraværet, men arbeidsgiveren ikke er forpliktet til å yte sykepenger etter § 8-18"

Dersom opptjeningstiden på 4 uker ikke er oppfylt, har han ikke krav på sykepenger.

Del denne artikkelen: