Sykepenger for ekstravakter

Publisert: 29.08.2019

En person er ansatt i 30 % stilling, men er satt opp på flere vakter enn 30 % tilsier. Arbeidsgiver har godkjent disse ekstravaktene. Nå er personen blitt syk og sykemeldt. Jeg har lest at man har krav på sykepenger for alle vaktene man er satt opp på, men finner ikke dette igjen. Stemmer det og hvor står det eventuelt i lovverket?

Svar:

Så lenge en kan dokumentere at det foreligger arbeidsavtale for det tidsrom en er sykemeldt, så vil en ha krav på sykepenger, først fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden og deretter fra NAV. Ftrl. § 8-18 (4) klargjør at det skal ytes sykepenger for dager det skulle ha vært utbetalt lønn for. Unntak fra dette utgangspunkt kan foreligge for regelmessige tilkallingsvikarer som ut fra en erfarings- og gjennomsnittsbetraktning kan ha krav på sykepenger basert på mer enn det som er avtalt på sykemeldingstidspunktet, om det kan sannsynliggjøre at den sykemeldte ville ha avtalt flere vakter, om vedkommende ikke hadde blitt syk.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: