Sykepenger basert på provisjon

Publisert: 23.03.2020

Jeg er sykemeldt og satt i karantene pga mistanke om coronasmitte. Til vanlig jobber jeg med salg der lønnen er dels timebetalt, men mesteparten av lønnen er basert på provisjon. Har jeg rett på lønn utregnet med gjennomsnitt av de tre siste månedene? Og kan jeg permitteres når jeg allerede er sykemeldt? Når vil permitteringen da tre i kraft?

Svar:

Du kan permitteres selv om du er sykemeldt. Sykepengene vil imidlertid i ditt tilfelle baseres på den lønnen du hadde før permitteringen (sykepengegrunnlaget).

Del denne artikkelen: