Sykemelding for skipsarbeidere

Publisert: 15.01.2016
Emneord: ,

Jeg var sykemeldt i 14 dager i juli 2015 da jeg var satt opp til å arbeide, og arbeidsgiver betaler ikke ut sykepenger for disse dagene da de mener at det er NAV som skal betale pga manglende opptjeningstid.

Har vært i kontakt med NAV, og de sier at arbeidsgiver skal betale de første 16 dagene, og at kravet om opptjeningstid faller bort når man arbeider på båt (passasjerskip i daglig trafikk). Arbeidsgiver har fått sendt over papirer fra NAV der dette står svart på hvitt, men vil fortsatt ikke betale ut sykepenger. Hva er riktig?

Svar:

Etter skipsarbeiderloven er det en ubetinget lønnsplikt for arbeidsgiver/rederiet uansett sykdom eller ikke. Denne lønnsplikten faller bort når Folketrygden dekker sykepenger, dvs. fra og med 17. dag. Arbeidsgivers lønnsplikt faller riktignok bort hvis den ansatte svikaktig har fortiet sykdommen ved ansettelsen.

Det gjelder altså ikke noe krav til opptjeningstid for at arbeidsgiver blir ansvarlig for lønn i de første 16 dagene av sykdomsforløpet for sjøfolk, jamfør Skipsarbeiderloven § 4-4. Paragrafen er skrevet på "juristvis" med tungt språk, så det kan unnskylde en uvitende arbeidsgiver. Men det burde være vel kjent for et rederi at reglene er slik.

Med vennlig hilsen

Advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: