Syk etter legemiddelbruk

Publisert: 23.09.2019

Begynt å få symptomer på en oftest uhelbredelig sykdom pga medisin (antipsykotika) som psykolog og lege har skrevet ut til meg pga angst. Spurte psykologen tydelig om bivirkninger, denne sykdommen ble utelatt å informere meg om. Sykdommen heter tardive dyskinesier og 1 av 10 får det fra denne type medisin. Hva er mine rettigheter da jeg kan ende opp handikappet pga psykolog utelot å fortelle meg om disse bivirkningene.

Svar:

NPE (norsk pasientskadeerstatning) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Dersom du mener at det foreligger svikt ved behandlingen bør du fremsette krav overfor NPE. Saksbehandlingen er gratis.

Med vennlig hilsen, advokat Tien Duc Nguyen

Del denne artikkelen: