Strenge regler for parkering på jobb

Publisert: 27.04.2018

Vi har nå på jobben fått beskjed om at all parkering skal foregå ved å rygge inn på parkeringsplassene. Gjelder både inne på fabrikkområdet og parkering ved offentlig vei, det er uklart om bedriften eier parkering ved veien. Hvis man ikke parkerer slik som bedriften vil, så er det trusler om at det får konsekvenser for arbeidsforholdet. Har bedriften hjemmel til å bestemme hvordan man parkerer, så lenge man parkerer på normal måte?

Svar:

Det er spørsmål om dette er en rimelig arbeidsinstruks. Da må formål og hensikt vurderes. Men utgangspunktet er at arbeidsgiver har full instruks- og veiledningsrett på arbeidsutførelsen og hvorledes en skal forholde seg på arbeidsstedet. Men det må ikke være rigid. Det gjelder altså ikke klare spesifikke regler for dette. Det vil basere seg på et fornuftig skjønn.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: