Straffbart å ikke oppgi fars navn?

Publisert: 10.09.2018

Kan det ha rettslige konsekvenser for mor hvis far blir ført opp som "far ukjent" hos NAV, selv om han er kjent?

Svar:

Barneloven legger opp til at man har en plikt til å opplyse hvem som er far til barnet. Mor kan likevel ikke bli straffet for å ikke oppgi hvem som er barnets far, da det ikke er knyttet strafferettslige eller økonomiske sanksjoner til opplysningsplikten,

Så svaret på spørsmålet ditt er nei, det er ikke knyttet sanksjoner til det å ikke opplyse hvem som er far til barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: