Støy i borettslag

Publisert: 16.06.2017

Vi bor i en leilighet i borettslag i Skien. Vi har bodd til nåværende adresse siden desember 2000. Alt var greit inntil ny person flyttet under oss i september 2014, og siden vi har hatt bare støy og tull og tøys på natten! Klager er sendt til styret, men de mener at det er bare oss som hører henne og det er ikke noe de kan gjøre! Vi har politianmeldelse på henne og vi har tatt kontakt med Konfliktrådet, men hun vil ikke møte opp! Styret leder sier vi bare må flytte.

Svar:

Dette er en ganske normal problemstilling som mange beboere i både borettslag eller eierseksjonssameier opplever. Borettslagsloven har imidlertid særskilte regler som regulerer dette problemet.

I den anledning følger det av borettslagsloven § 5-11 (1) at enhver andelshaver skal utnytte andelen og fellesarealene på en korrekt og respektfull måte. Videre skal heller ikke bruken av andelen og fellesarealene på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre beboere. I dette tilfellet vil det følgelig være et spørsmål om den såkalte tålegrensen etter borettslagsloven § 5-11 (1) er overtrådt eller ikke.

Det finnes først og fremst to ulike rettslige virkemidler som kan benyttes dersom tålegrensen må anses å være overtrådt. I den anledning kan borettslaget for det første kreve salgspålegg. Reglene om salgspålegg er naturligvis strenge og forutsetter at andelshaveren misligholder sine forpliktelser på en vesentlig måte til tross for flere advarsler fra borettslagets side. Alternativt vil det være muligheter til å kreve fravikelse fra borettslagsandelen. Også reglene om fravikelse er svært strenge og forutsetter at andelshaverens atferd er til alvorlig plage eller sjenanse for øvrige beboere. Når det gjelder de problemene som dere opplever, så vil kanskje fravikelse være det mest praktiske og hensiktsmessige alternativet.

I dette konkrete tilfellet er det neppe korrekt at borettslaget ikke kan gjøre noe som helst med saken. I første omgang er det naturlig at styret i borettslaget utarbeider en skriftlig advarsel til den aktuelle andelshaveren eller i alle fall innkaller vedkommende til et uformelt møte for å drøfte saken.

Del denne artikkelen: