Støy fra gaten ødelegger nattesøvnen

Publisert: 10.01.2018

Eg bor i et kollektiv der støy frå gaten utenfor ødela nattesøven min og eg ble tvunget til å flytte ut. Har prøvd alt fra ørepropper til sovemedisin på resept. Er dette grunnlag nok for oppsigelse? Har en tidsbestemt leiekontrakt der perioden er fra 01.08.17 til 01.08.20 med gjensidig oppsigelse. Oppsigelsefristen er på tre måneder med et ekstra punkt: "Leietid er minimum 1 år - dvs. 1.8.17 - 31.7.18. Kontrakten kan først sies opp 1.5.18 slik at utflytting skjer innen 31.7.18".

Svar:

Det følger av bestemmelsen i husleieloven § 9-3 (1) 1. pkt. at det som hovedregel ikke er tillatt å inngå tidsbestemte leieavtaler for bolig for kortere tid enn tre år. Det kan imidlertid avtales en annen tidsavgrensning dersom utleier har en saklig grunn for det. Videre kan det avtales en tidsbegrensning på ett år dersom det er tale om en lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller i tomannsbolig, forutsatt at utleieren bor i samme hus. Sistnevnte alternativ fremstår ikke som aktuelt i dette tilfellet. Det avgjørende hva gjelder din leiekontrakt, vil derfor sannsynligvis være om det forelå saklige grunner for den opprinnelige tidsbegrensningen på ett år.

Samtidig følger det av § 9-3 (2) at utleier bare kan påberope seg unntaket om saklig grunn dersom leietakeren senest ved inngåelsen av avtalen skriftlig ble gjort kjent med grunnen for tidsavgrensningen. I dette tilfellet bør du derfor først dobbeltsjekke kontrakten for å undersøke om du har blitt opplyst om hva som er den saklige grunnen for tidsavgrensningen. Dersom du ikke har mottatt opplysninger om dette, vil leiekontrakten anses å være tidsubestemt. Dette følger av bestemmelsen i husleieloven § 9-3 (3), og du vil da ha anledning til å si opp kontrakten etter vanlige regler.

Utover dette kan det også tenkes at støyproblemene har vært så vidt omfattende at det kan være tale om øyeblikkelig heving av kontrakten etter reglene om dette i husleieloven § 2-10.

Del denne artikkelen: