Store problemer med styre i sameie

Publisert: 07.12.2018

Styret i sameiet trakasserer oss og lager egne regler og vedtak i strid med både tidligere vedtak, vedtekter og lover for å sikre at styremedlemmer får fordeler. Styremedlemmer får bruksrett til HC-plass uten grunn, men min funksjonshemmede kone nektes pga. frisk styremedlem "eier" HC-plassen (sameiet nytt 2014) og vi nektes å gjøre tiltak for å sikre seksjonen mot dyr som hun er veldig allergisk mot. De startet nå å publisere referat med løgner og henger oss ut offentlig. Styret: flytt/anmeld.

Svar:

Basert på informasjonen i spørsmålet ditt synes det å være en rekke problemer innad i dette sameiet. Det kan imidlertid være greit at dere får noen generelle råd om noen av problemstillingene som dere opplever.

Når det gjelder rett til bruk av parkeringsplass for din kone som er funksjonshemmet, er det i utgangspunktet påbudt ved lov at det skal være tilgjengelige parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne i eierseksjonssameier. Dette følger av bestemmelsen i § 26 i eierseksjonsloven.

Etter eierseksjonsloven § 26 (2) fremgår det nemlig at sameiet gjennom sine vedtekter, i utgangspunktet er forpliktet til å sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, også gjøres tilgjengelige for disse. Dette kan skje gjennom en bytteordning eller på en annen egnet måte. Videre fremgår det av den samme bestemmelsen at en seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Dette forutsetter riktignok at seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Muligheten for å kreve bytte kan derfor løse problemet som din kone opplever, såfremt dere har en annen plass å tilby styremedlemmet som nå bruker denne plassen.

Når det gjelder tiltakene for å sikre seksjonen mot dyr, vil jeg anbefale at dere tar opp denne saken i ordinært årsmøte. Dersom dere i tillegg opplever at styret ikke representerer dere på en normal og profesjonell måte, vil dere også kunne kreve at årsmøtet tar stilling til krav om fratredelse fra en eller flere styremedlemmer.

Del denne artikkelen: