Stinker hasj fra naboleilighet

Publisert: 27.08.2019

Damen min har over en periode av en måned nå opplevd at leietakeren under henne røyker en “ulovlig substans”, hasj eller lignende. Dette gjør det umulig for henne å lufte med vindu, eller slå på viften på badet. Det har over denne perioden kommet et lag med kliss i taket hennes som følge av dette. Hun har tatt kontakt med utleier, men selv om det ikke er lov å røyke vanlig røyk i leiligheten, har han ikke gjort annet enn å snakke til han 1 gang. Hva kan man gjøre med det?

Svar:

Plagsom røyk som siger inn i leiligheten kan etter forholdene utgjøre en mangel ved leieboligen som berettiger mangelskrav fra leietakers side. Aktuelle mangelskrav er i førsterekke krav om retting etter husleieloven § 2-10 eller reduksjon i husleie etter § 2-11. Hun kan da også holde tilbake deler av husleien frem til det er rettet.

Tvister mellom leietaker og utleier vil normalt dekkes av rettshjelpsforsikring gjennom en vanlig innboforsikring for en andel av advokatkostnadene. En del steder har også husleietvistutvalg som er en kostnadseffektiv måte for forbrukere å få avgjort slike spørsmål.

Jeg gjør samtidig oppmerksom på at leietaker selv har en plikt til vedlikehold og en tapsbegrensningsplikt. Om leiligheten påføres skade som følge av at det ikke luftes kan det oppstå et erstatningsansvar.

Del denne artikkelen: