Stilling redusert etter sykemelding

Publisert: 10.05.2019

Er ansatt i 70 %-stilling i butikk - og har fått beskjed at en som er inne som ekstrahjelp nå skal få denne 70 %-stillingen og jeg skal ned til 50 %. Har heller ikke mottatt skriftlig kontrakt på 70 %-stillingen min. Begrunnelsen for at jeg blir nedgradert til 50 % er at jeg har vært syk, hadde ett kort sykehusopphold og var borte noen dager. Er dette lov?

Svar:

Utgangspunktet er at når du er fast ansatt i en stilling, og dersom arbeidstaker vil endre stillingsprosenten din, så må arbeidsgiver si deg opp med saklig grunn, og deretter tilby deg en ny og lavere stillingsprosent. Ved oppsigelse gjelder det klare formkrav.

Når man sier noe opp, så må det som sagt foreligge saklig grunn til oppsigelse. Arbeidstakere som er syke har oppsigelsesvern etter arbeidsmiljøloven § 15-8. Der står det:

Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte

Utgangspunktet er altså at arbeidsgiver ikke kan gjøre det det beskriver.

Del denne artikkelen: