Stevnet av eks-mannen

Publisert: 21.02.2020

Blitt stevnet til retten av eks-mannen min - hva betyr dette? Eks-mannen krever således skjevdelt 83 % av boligens verdi som nå er på kr 3.9 mill, dvs kr 3 237 000

Svar:

Dersom din eksmann har sendt inn stevning til tingretten med påstand om skjevdeling, vil du bli pålagt å inngi et såkalt tilsvar innen en viss frist. Det er viktig at du sender inn ditt tilsvar til tingretten innen den fristen som tingretten har satt for at retten ikke skal avsi fraværsdom i tråd med din eksmanns påstand.

I en slik sak, vil jeg anbefale deg å ta kontakt med en advokat som kan bistå deg med å vurdere de rettslige sidene av saken som fremkommer av stevningen. Videre kan du få hjelp med å vurdere om saken for eksempel er egnet for rettsmekling. Saker om felleseieskifte omfattes imidlertid ikke lenger av rettshjelpsloven § 16 annet ledd. Det betyr at du sannsynligvis vil måtte betale for advokatbistanden selv.

I saker om felleseieskifte er det viktig å være klar over at det er den som krever skjevdeling som må bevise/dokumentere sitt krav.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: