Startlån fra Husbanken når man eier hytte

Publisert: 14.08.2018

Eg er separert og ufør med 2 barn. Etter skilsmissen får eg hyttetomten vår, med takst på 1.3 mill og resterende 900 000 i lån. Pdd. er denne hytten utleid for 6500 kr i mnd. Pga at eg bare har uføretrygd å rutte med, har eg kontakt med NAV og Husbanken ift å få satt opp et enkelt lite hus på 68 m2 (enkelrum.se) på foreldrene mine sin tomt, og dermed få gunstig lån og tilskudd for å få dette til å gå opp. Er det mulig å kunne beholde hytte, og leie denne ut, men likevel få tilskudd + startlån?

Svar:

Det er forskrift om startlån fra Husbanken som regulerer denne problemstillingen. Forskriften som sådan inneholder ikke et eksplisitt forbud mot å gi startlån selv om du har en hytte i tillegg. Det kan imidlertid hende at ditt eierskap til hytten vil ha betydning ved skjønnsutøvelsen for hvorvidt du oppfyller vilkårene for å motta startlån eller ikke.

Del denne artikkelen: