Spørsmål rundt forkjøpsrett av valp

Publisert: 28.08.2018

Om en oppdretter selger en valp til en valpekjøper og skriver som en klausul i kjøpekontrakten at oppdretter har forkjøpsrett på valpen hvis valpekjøper bestemmer seg for videresalg - kan første valpekjøper nekte oppdretter tilbakekjøp selv om det står i kontrakten at oppdretter har forkjøpsrett? Og hva gjør man om valpekjøper allerede har solgt valpen bak oppdretter rygg uten å si noe om det?

Svar:

Dersom oppdretter etter avtalen har forkjøpsrett er kjøper bundet av dette.

Hvis valpen er solgt uten at oppdretter har fått benytte seg av forkjøpsretten oppstår spørsmålet om den nye kjøperen har ekstingvert retten til oppdretter. Det vil si om den nye kjøperen får beholde valpen uten at oppdretter kan gjøre krav på denne. Jeg antar at det ikke finnes noe register hvor slike forkjøpsretten kan tinglyses for hunder. Spørsmålet vil da bero på om den nye kjøperen var i god tro eller ikke. Dersom den nye kjøperen ikke var klar over forkjøpsretten og kjøperen har fått valpen overlevert til seg vil han normalt ha ekstingvert oppdretters rett. Dersom ny kjøper var klar over forkjøpsretten og at oppdretter ikke hadde fått anledning til å utøve denne vil forkjøpsretten normalt være i behold.

Merk at oppdretter kan ha krav på erstatning dersom de har lidt et økonomisk tap på grunn av manglende mulighet til å utøve forkjøpsretten. Normalt vil dette ikke være aktuelt, men avhengig av hvordan forkjøpsretten er utformet kan dette bli en problemstilling.

Del denne artikkelen: