Spørsmål om odelsrett på familiegård

Publisert: 19.06.2018

Har et spørsmål angående arv og odel på en gård. Jeg har en eldre søster som nå ønsker å overta familiegården på odel. I den forbindelse har jeg ikke noe jeg skulle ha sagt? Har fått beskjed at dette er en sak mellom min far og min søster, er dette riktig? Føler meg ganske så overkjørt!

Svar:

Om din søster har odelsretten, og det ikke er urimelige at hun skal benytte denne, har hun rett til å overta på odel. Det er imidlertid kun livsarvinger på skifte som kan ta over til åsetestakst, og det kan være regler om etteroppgjør, så det anbefales åpenhet om slike prosesser også i forhold til øvrige arvinger. Uten å kjenne mer til saken, kan jeg dessverre ikke gi deg mer informasjon om hvilke rettigheter du kan ha.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: