Spørsmål om lovbrudd

Publisert: 25.03.2019
Emneord:

Hvem er personene i loven? Hva er kriteriene for at man skal være pålagt å ikke utøve ulovlige handlinger, og hvilke kriterier må være til stede for at man skal regnes som en person som for eksempel kan bli rammet av et lovbrudd. Hvis en norsk statsborger påfører personskader, som ellers regnes som et lovbrudd, på noen som ikke er en norsk statsborger, og motsatt, og hvis dette hender innenfor Norge, og utenfor Norge, i hvilke av disse tilfellene regnes det at et lovbrudd har blitt begått?

Svar:

Hvilken lov mener du?
Generelt er et "lovbrudd" når noen opptrer på en måte som er i strid med loven.
Således vil også en uaktsom handling som gir rett til ulovfestet erstatning være et lovbrudd, men det er svært vanskelig å forstå hva du sikter til.
Som du vet er begås det mange lovbrudd av mange mennesker. Det finnes lover på det fleste livsområder og disse har alle egne vilkår for hvordan man skal opptre.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: