Sønn får ikke tilrettelagt undervisning

Publisert: 09.11.2018

Sønn 14 år i 9. klasse. Mye fravær fra skolen pga sykdom. Satte krav om bruk av AV1-robot. Kunne da følge undervisningen hjemmefra. Kommunen har ikke erfaring med den. Nå er det PPT som skal skrive en sakkyndigvurdering om behov for den. Saksbehandler sykemeldt. Da tar det tid.

Så må lærer og foreldre godta at den blir brukt. Vi kan ikke vente lenger på svar. Da dette gir sønnen vår mange hull. Nå har vi truet med fylkesmann og advokat. Så hva kan en advokat hjelpe oss med i denne saken?

Svar:

En advokat vil kunne hjelpe dere med å fremme krav om at skolen/kommunen tilrettelegger for deres sønn slik at han får den undervisningen han har krav på. For å nærmere kunne vurdere konkret hvordan en advokat bør gå frem i en slik sak er det nødvendig med mer informasjon, men jeg vil anta at det i første omgang dreier seg om bistand til dialogen med kommunen og eventuelt påklage kommunens mangelfulle tilbud til Fylkesmannen.

Del denne artikkelen: