Søksmål mot egne foreldre

Publisert: 11.03.2019

Hvis foreldre har nylig slått et av barna i familien og foreldrene krangler høylytt i tillegg til trusler. I dette tilfellet har barnevernet vært med i en sak allerede og henlagt saken. Problemet kom tilbake etter at barnevernet trakk seg. Er det mulig å danne sak mot sine egne foreldre med dette som grunnlag?

Svar:

Selv om barnevernet har henlagt en sak er det ikke dermed sagt at de ikke vil gjenoppta denne dersom det kommer inn nye opplysninger som gir grunn til bekymring. Dersom det er snakk om vold og trusler eller psykisk mishandling vil det også være aktuelt å melde forholdet til politiet.

Jeg vil anbefale deg å ta dette opp med en person du har tillit til eller kontakte barneverntjenesten direkte. Ut fra det du beskriver synes det åpenbart som om det er behov for at noe gjøres i familien. Det er ikke akseptabelt å leve under de rammene du beskriver.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: